Home

Strona Główna

Witamy na stronie internetowej Izby Gospodarczej "Krąg Turystyki Zdrowotnej".

Izba skupia kilkudziesięciu przedsiębiorców z branży turystyki zdrowotnej. Zajmuje się realizacją wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, promocyjnych i szkoleniowych. A także podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu rozwój branży nie tylko w regionie ale i poza nim. Ważnym celem Izby jest także działalność edukacyjna i transfer wiedzy zwłaszcza do regionów o słabiej rozwiniętym potencjale kadrowym stąd bliska współpraca z ekspertami z branży, a także usługi brokera innowacji, który kojarzy przedsiębiorców ze sobą a także z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Izba posiada akredytację Polskiego Instytutu Ekspertów SPA&Wellness, certyfikowała kursy szkoleniowe z zakresu kosmetologii, SPA&Wellness, odnowy biologicznej i masaży. Jest członkiem konsorcjum "Turystyka zdrowotna i prozdrowotna" zajmującego się rozwojem inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego "Turystyka zdrowotna i prozdrowotna".

Celem działalności Izby jest integracja środowiska przedsiębiorców z branży sanatoryjno-uzdrowiskowej, hoteli SPA&Wellness, gabinetów odnowy biologicznej, fizjoterapii, usług rekreacyjnych, biur podróży itp. oraz działania mające na celu głównie rozwój branży, Przed założeniem Izby przedsiębiorcy się nie znali, lub tylko słyszeli o sobie na wzajem, co ograniczało ich chęć wzajemnego poznania czy współpracy. Współpraca klastrowa jaką realizuje Izba sprzyja wymianie doświadczeń, wzajemnej współpracy i działań rozwojowych. Cel ten realizowany jest poprzez inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie m.in. prac badawczo-rozwojowych a także działalności edukacyjnej w zakresie realizacji usług zdrowotnych oraz zarządczych. A także poprzez działalność brokera innowacji, który gromadząc informacje o potrzebach i potencjale kojarzy Partnerów zarówno biznesowych jak i badawczo-rozwojowych a także samorządowych. Ważnym elementem działalności Izby jest także działalność naukowa w tym celu został powołany Instytut Badań Inteligentnych Specjalizacji, którego celem jest monitorowanie rozwoju branży oraz współpraca z ekspertami (głównie z Uczelni Wyższych) w zakresie tworzenia strategii rozwoju, realizacja badań oraz wdrażanie wyników B+R.

W ramach Izby prowadzony jest także Instytut Badań Inteligentnych Specjalizacji, jest to inicjatywa skupiająca ekspertów z zakresu zagadnień dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego, ekonomiki turystyki czy organizacji usług SPA&Wellness. Celem instytutu jest monitorowanie i wspieranie rozwoju turystyki zdrowotnej jako inteligentnej specjalizacji. Izba występuje także jako interesariusz inicjatyw rozwojowych działając m.in. na rzecz uzyskania przez Kazimierzę Wielką statusu Gminy Uzdrowiskowej, która posiada największe w Europie(inne źr. na świecie) złoża termalnej wody siarczkowej

 

Copyright (c) Izba Gospodarcza "Krąg Turystyki Zdrowotnej" 2015. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com